Latgales dati
Dzimis 1902. gada 9. maijā.
Politiskās pārvaldes Daugavpils rajona izmeklēšanas ierēdnis.
Daugavpils aizsargu pulka štāba bataljona rotas komandiera palīgs /1940/.
1941. gadā tika notiesāts uz nāvi, jo bija apsūdzības uzturētājs 1935. gada Solomona Murina prāvā.
1931: Daugavpils ev.-lut. draudzē izsludināti. lerēdnis Arnolds Reinbachs ar Annu Veroniku Erdmanis,
Miris 1941. gadā.
Atsauces
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.