Latgales dati
Dzimusi 1920. gadā.
Krāslaviete.
1938. gadā beidza Kārsavas ģimnāziju, Citi klases biedri:
J. Aleksejeva, A. Ancāns, R. Ancāns, A. Bērziņš, D. Blusa, K. Dričs, D. Drujans, M. Elksnis, N. Gavrilovs, R. Heidenricha, A. Jadzēvičs, J. Kaupužs, VI. Kuzmins, A. Lauruška, V. Maculeviča, K. Naglis, T. Repša, Br. Vesera un P. Zavjalovs.
...
Persona "H. Daugule" 1939. gadā sākusi strādāt par ticības mācības skolotāju Kārsavas pagasta Vītolu un Oponosu 6-kl. pamatskolā.
...
Persona "H. Daugule" 1940.gadā Kārsavas katoļu draudzē vadīja dziedāšanas un dejošanas pulciņu.
....
Personai "H. Daugulei no Kārsavas aizsargu nodaļas" Latgales dziesmu laikā piešķirta balva (sudraba gredzens) par pareizu tautas tērpu.
Mirusi 1999. gadā.
Atsauces
  • “Kārsavas pilsētas ģimnāzijas izlaiduma aktā.” Latgales Vēstnesis. 1938. 20. jūnijs.
  • “Latgales dziesmu svētku balvas par tautas tērpiem.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 28, jūnijs.