Latgales dati
Dzimis.
Tirgotājs un veikala īpašnieks Kalupē.
1930. gadā Kalupē par 2800 ls. nopircis no Viktora Udinana 3,7 ha zemes.
Bija pieci bērni. Jefraims? (saukts Aproika), Ābrams, Soņa, Sora, Bella.
Daļa ģimenes gājusi bojā Preiļos, daļa (2 meitas, dēls) izdzīvojusi.
Dēls Jefraims |p13055 bijis Rīgas alus rūpnīcas direktors??? Persona "Jefraims Zahodins" 1960. gadā kopā ar citiem 12 darbiniekiem notiesāts uz 6 gadiem par "kreisās preces" ražošanu un spekulāciju.
1953. gadā šķirta Rīgā dzīvojoša pilsoņa Jefraima Meijera dēla Zahodina (dzim. 1913) laulība ar Tamaru Zahodinu (dzim. 1928).
Miris.
Atsauces
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1929. 7. augusts.
  • “PIEŠĶIRTĀS UN CITĀM PERSONĀM PAR LABU ATSAVINĀTAS VALSTS FONDA ZEMES.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1930. 22.jūlijs.
  • “Kad acis aizsedz kukuļi.” Cīņa. 1962. 30. augusts.