Latgales dati
Dzimis 1891. gada 30. oktobrī Krāslavā.
Provizors.
Piederēja "Lauvas" aptieka Krāslavā.
Daugavpils aizsargu pulka 3. bataljona farmaceits.
Boninu (Boniņu) ģimene, kuras izcelsme Prūsijā, ieradusies Krāslavā 1813. gadā un nopirkusi aptieku. Tas īpašnieks līdz 1895. gadam bija Martiņš (Martins) Bonins. Turpmāk provizors bija viņa dēls Aleksandrs, mazdēls Arvīds.
Boninu ģimene repatriējās 1939. gadā. Repatriantu sarakstā minētis Aleksanders Bonins (dzīvo Rīgā, Alberta ielā 7, 3. dz.), Margrieta Bonins (Bonin), dzim. Jonass (Johnas), dzim. 1902. ģ. 26. X Ilūkstē, meita Benita, dzim. 1926. g. 26. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Alberta ielā 7, 3. dz.; Jānis Mēršeids-Hilesems (Meerscheidt-Hullessem), dzim. 1861. g. 8. XII Taurijas gub., dzīvo Rīgā, Alberta ielā 7, 3. dz.
Sakarā ar repatriāciju anulēto aptieku kocesiju sarakstā minēts Krāslavas "Lauvas" aptiekas īpasnieks Arvīds Bonins. Kārlim Boniman piederējusi aptieka Izvaltā.
Pēc repatriēšanās aptieku 1939. gadā nopirka Krāslavas pilsētas pašvaldība un nosauca to par "Krāslavas pilsētas aptieku".
Atsauces
  • Vīksna, A. “Krāslavas aptiekas.” Komunisma Ausma, Krāslava. 1983. 9. jūlijs.
  • “Jaunas sabiedriskas celtnes province.” Brīvā Zeme. 1940. 16 aprīlis.
  • “20. PERSONU SARAKSTS, kuras 5.c repatriācijas iecirknī, saskaņā ar l939. g. līgumu par vācu tautības Latvijas pilsoņu repatriāciju, š. g. 23. novembrī atlaistas no Latvijas pavalstniecības.” Valdības Vēstnesis. 1939. 24. novembris.