Latgales dati
Dzimis.
Pašvaldību darbinieks (Daugavpils pilsētas valdes sekretārs /1940/, pilsētas komunālas nodaļas vadītājs /1941/).
ēc demobilizēšonös nu Pa
dūmju Armijas b. Salcevičs söcei
strödöt Daugavpiļs apriņka __iz
pyldkomitejā sākumā par sekre
taru un vālök par prīkšsādātöja
vītnīku .
Miris.