Latgales dati
Dzimis 1907. gada 20. janvārī .Misas pag.
Pēkšņi aizsaules pulkiem 13. martā pie
vienojies Andrejs Bēks; Aizgājējs dzimis
Lielāko daļu mūža bijis karavīrs.
Pēc obligātās karaklausības Latvijas ar
mijā Bēks palika virsdienestā Jātnieku
pulkā Daugavpilī, kur dienēja līdz krievu
iebrukumam Latvijā, sasniedzot virsser-
žanta pakāpi. Būdams labs jātnieks lēkša-
nā pār šķēršļiem, viņš daudzkārt pārstā-
vējis Latvijas armiju starptautiskās sa-
cīkstēs Francijā, Polijā, Rumānijā, Vācijā
v.c, iegūstot daudz godalgu. Kā zirgu ko-
pēju komandas vecākais viņš pavadīja
arī virsnieku jāšanas sacīkšu ekipas ārze-
mēs. Otrā pasaules karā cīnījies Latviešu
leģionā, piedaloties sava apriņķa pilsētas
Bauskas aizstāvēšanā pret iebrucējiem no
Lietuvas puses un vēlāk atkāpšanās cī-
ņās Pomerānijā. Bijis gūstā Neigammā
un Cēdelgemā, vēlāk DP nometnē pie Ha-
noveras. Birmingamā strādāja Kadberija
šokolādes fabrikā. Bija aktīvs sabiedriskā
darbā, būdams 7 gadus DVF Birminga-
mas nodaļas valdē, bet pēdējos gados,
sirgdams ar sirds vājumu, vairs nekandi-
dēja, darbodamies revīzijas komisijā un
grāmatu klubā. Bija apbalvots ar DVF
atzinības rakstu.
Miris 1970. gada 13. martā.
Atsauces
  • “MŪSU SAIMEI ZUDUŠIE.” Daugavas Vanagu mēnešraksts, 1970.06.01.