Latgales dati
Dzimis.
Špoģu mūzikas un mākslas skolas direktotrs /1993-/.