Latgales dati
Dzimis 1885. gada 22. jūlijā Raunas pagastā.
Jurists (1926–1927 XI izmekléšanas tiesnesis un tiesamatu kandidåts II civilnodaļå Latgales apgabaltieså. No 1928. g. 8. febr. zv. advokåts).
Dzîvojis Varakļānos.
Miris 1947. gada 28. janvārī Raunā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 286.-287.lpp.