Latgales dati
Dzimis 1904. gada 28. oktobrī Rīga.
Jurists (No 1934 V jaunākais tiesamatu kandidåts Latgales apgabaltieså (no 1935 vecåkais tiesamatu kandidåts), no 1936 piekomandéts Kårsavas, Jaunlatgales, Baltinavas, Zilupes un Rézeknes miertiesai. 1939 XI–1940 XII Daugavpils apgabaltiesas miertiesnesis; våcu okupåcijas laikå 1941 XII– 1944 I Zilupes, péc tam Varakļānu miertiesas iecirkņa miertiesnesis. No 1944. g. 11. maija zv. advokåts Rézekné (lîdz padomju laikam).
Miris 1959. gada 14. februārī.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 280.-281. lpp.