Latgales dati
Dzimis 1878. gada 22. martā Tērbatā.
Jurists (No 1920 apr. beigåm Latgales apgabaltiesas jaunåkais tiesamatu kandidåts, no jül. vecåkais tiesamatu kandidåts. Komandéts izpildît Rézeknes apriñ˚a III iecirkña izmekléšanas tiesneßa pienåkumus).
Latgale līdz 1923. gadam.
Miris 1927. gada 29. martā Grobiņā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 173. - 174. lpp.