Latgales dati
Dzimusi Višķu pagastā.
Rīgas lauku novada dziesmu svētkos 1943. gadā godalga par etnogrāfiski pareizāko tautisko tērpu ieguva Daugavpils teātra kora dalībniece (Daugavpils ev. luteriskā draudze) Stefānija Zvirbule.
"Daugavas Vēstnesis" /17.7.1943/: Pirmizglītibu Zvirbule guvusi Ambeļmuižas skolā, pēc kam absolvējusi ģimnāziju Daugavpilī. Būdama liela dziesmu mīļotāja, viņa sākusi piedalīties koros jau kopš 1936. gada, dziedādama vispirms Latgales zemnieku jaunatnes korī, diriģenta Stabulnieka vadībā. Strādājusi 1939. gadā par palīgmāsu Liepājas zīdaiņu namā, bet pašreiz darbojas Daugavpils 3. slimnīcā, reizē piedalīdamās kā koriste Daugavpils teātra uzvedumos.
Dzīvesbiedrs tehniķis deportēts 1941. gadā.
Mirusi.
Atsauces
  • “Krāšņs tautas tērps — latvju sievietes lepnums.” Daugavas Vēstnesis. 1943.07.17.