Latgales dati
Dzimis 1902. gada 26. februārī Tilžas pagasta Krampiņu ciema Raudiņās.
Policijas darbinieks (Dricānu un Gaigalavas pagastu virskārtībnieks LR laikā, Tilžas pagasta policijas priekšnieks, policijas kapteinis.
Jaunlatgales aizsargu pulka instruktors).
Pēc kara nacionālo partizānu vienības organizētājs Ziemeļlatgalē. Ziemeļlatgales "Neatkarības vienības" štāba priekšnieks.
Krita no nodevēja, bijušā partizānu sakarnieka, lodes 1949. gada 7. aprīlī.
Atsauces
  • Sprūde, V. “Gandrīz visi atbalstīja partizānus..” http://www.la.lv/gandriz-visi-atbalstija-partizanus (27.07.2019).
  • Turčinskis, Z. Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība." Pretošanās padomju okupācijai 1946. - 1954. gads. Latvijas mediji, 2021. 532. lpp.