Latgales dati
Dzimis 1896. gada 15. aprīlī.
MIlitārs darbinieks (10. Aizputes kājnieku pulka kapteinis).
Otrā pasaules kara laikā bija Daugavpils Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni (1929, V šķira).
Ir ziņas par personu "Valdis Lēnspēlnieks" (Pētera dēls) : dzimis 1930. qadā Daugavpilī, miris 1975. gada 15. aprīlī. 1954. qadā pēc P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes beigšanas strādāja projektēšanas organizācijas atbildīqā iecirknī, bet no 1958. qada Latvijas PSR Ministru Padomes enerģētikas un elektrifikācilas galvenajā ražošanas pār valdē. 1971. qadā iecēla par remonta un norequlēšanas uzņēmuma «Energoremonts» direktoru.
Miris.
Atsauces