Latgales dati
Dzimusi 1930. gada 26. decembrī Daugavpilī.
Zinātniece (bioķīmiķe, bioloģijas habilitētā doktore, valsts emeritētā zinātniece /1996/).
Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.
1985. gadā presē izteikta lidzjūtība sakarā ar mātes nāvi.
Mirusi 2019. gada 27. decembrī.
Atsauces
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 1.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 714. lpp.