Latgales dati
Dzimusi 1983. gada 21. oktobrī Daugavpilī.
Zinātniece (filoloģijas doktore /2013/).
Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinību institūta Kultūras pētījumu centra pētniece.
Promocijas darbu aizstāvēja 2013. gada 31. janvārī Daugavpils Universitātē. Promocijas darba tēma “Antona Čehova prozas recepcija Latvijā (līdz 1940. gadam)”. Promocijas darba zinātniskā vadītāja – Dr. philol. Maija Burima.
Atsauces