Latgales dati
Dzimusi 1942. gada 20. martā Daugavpilī Broņislava un Valijas Bekkeru ģimenē.
Izglītības darbiniece:
1948. gadā sāka mācīties Ludzas rajona Franapoles pamatskolā (sešu gadu vecumā).
1949. gadā pārcēlās ar ģimeni uz Pildas pagastu Ludzas rajonā, kur sāka iet 2. klasē I Pildas septiņgadīgajā skolā. (gan Franapoles pamatskolā, gan I Pildas septiņgadīgajā skolā par skolas direktoru strādāja viņas tēvs Bronislavs Bekkers).
1956. gadā iestājās Daugavpils 1. vidusskolā 8. klasē. Skolu pabeidza 1960. gadā.
Pēc skolas absolvēšanas vienu gadu nostrādāja Arendolē par dziedāšanas skolotāju.
1962. gadā iestājās Liepājas Pedagoģiskajā institūtā.
1964. gadā sāka strādāt Daugavpils 12. vidusskolā. (strādāja par dziedāšanas, zīmēšanas, sākumskolas un latviešu valodas skolotāja, pionieru vadītāju, teātra pulciņa vadītāju, 1990 – 1992 direktora vietnieci audz. darbā).
1992. gadā sāka strādāt Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā par sākumskolas skolotāju, pildīja arī sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas amatu.
2002.gadā Augstākā Atzinība un diplomi par augstiem sasniegumiem teatra mākslā pilsētā un novadā.
2008. gadā – Polijas Republikas Tautas izglitības komisijas Medaļa par ieguldījumu mācibu un audzināšanas darbā.
Regulāri (2000 – 2010) Ingrīdas Višņevskas skolēni ieguva pirmās vietas daiļlasītāju konkursā „Zvirbulis”, kā arī citos pilsētas un novada mēroga pasākumos.
1963. gadā apprecējās ar Jāni Višņevski (dēls Arno Višņevskis (1966-1989), meita Evita Višņevska (Badina) dzimusi 1975. gadā).