Latgales dati
Dzmusi Daugavpilī.
Pašvaldību darbiniece (Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja /2011-),
pašdarbniece (Vaboles Kultūras nama amatierteātra vadītāja).
Pašvaldības darbā kopš 1999. gada. Līdz 2009. gadam Vaboles pagasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un pašvaldības sekretāre.
Diplomēta lauksaimniecības ekonomiste.
D1f549793f1173070c4e4dbaff49e6abe840cc4c