Latgales dati
Dzimusi 1969. gada 14. decembrī.
MG. PAED., BC. ART.
Saules skolas TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VADĪTĀJA UN PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA
IZGLĪTĪBAS METODIĶE.
1b565689be06c2c46dd18ff70976ff0ed13634ab
D3f768e1b8e65d4c5094fd33c0e6d8cc6d08660d