Latgales dati
Dzimusi 1965. gada 12. aprīlī Krāslavā.
Latgales zooparka zooloģe,
zinātniece (bioloģijas doktore /2011/),
Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 4.martā Aija Pupiņa aizstāvēja promocijas darbu "Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina Bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā" bioloģijas doktora grāda iegūšanai.
Mirusi 2017. gada 17. augustā Daugavpilī. Apbedīta Krāslavas kapos.
Atsauces