Latgales dati
Dzimis 1887. gada 25. aprīlī Vecpiebalgas pagastā.
Lauksaimnieks, mērnieks.
Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs /1920-1928/.
Piedalījies Latgales zemnieku sadalīšanā viensētās. Publicējis presē rakstus par reformas gaitu Latgalē.
Miris 1971. gada 25. augustā.
Atsauces
  • “Ertelis Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 159.lpp.
  • “Jānis Ertelis.” https://nekropole.info/lv/Janis-Ertelis (25.04.2018).
  • Latvijas agrārā reforma. Zemkopības ministrijas izd., 1930. 169. lpp.
  • Ertels, J. “Zemes jautājums Latgalē.” Latvijas Sargs. 1919. 18. septembris.