Latgales dati
Dzimis.
Zinātnieks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieks un vieslektors).
2017. gadā aizstāvēja promocijas darbu „Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija”, iegūstot inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.