Latgales dati
Dzimusi.
Izglītības darbiniece (RTA profesionālās maģistra studiju programmas „Dizains” direktore),
zinātniece (pedagoģijas doktore /2010/).
Promocijas darbs “Studentu patstāvīgā profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē” aizstāvēts DU.
Latvijas Dizaineru savienības valdes locekle.
1b565689be06c2c46dd18ff70976ff0ed13634ab