Latgales dati
Dzimis Viļānos.
Publicists (laikraksts Drywa). Publicējis rakstus "Drywā" par Latgales nākotnes attīstību, dažādiem uzskatiem šajā jomā..
Rēzeknes tirdzniecības skolas absolvents 1912. gadā.
No Viļāniem.
Pēc skolas beigšanas dabūjis darbu Jelgavas ugunsdzēsēju biedrībā.
Persona "Jeronims Rampāns" darbojusies 1917.gadā Pēterpilī,
Persona "Jeronims Rampāns", kurš 40 gadus dzīvojot Krievijā, minēta S.Seļa dienasgrāmatās. 1961.gadā bija sarakste ar S.Seili.
1917. gada Latgales latviešu kongresa sagatavošanas -pasākumu dalībnieks, organizācijas komitejas loceklis. Piedalījās karavīru sanāksmē dienu pirms Latgales kongresa.
Miris.
Atsauces
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 90. lpp.
  • Rampans, J. “Svarigs breidis.” Drywa. 1917. 29. marts.