Latgales dati
Dzimis 1932. gada 9. aprīlī Dagdas pagastā.
Politiķis (Latvijas komjaunatnes CK 1. sekretārs /1963-1969/; LKP CK nodaļas vadītājs /1971-1976/, LPSR TV un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs /1976-/, LPSR AP deputāts, LPSR ārlietu ministrs /1985-1990/).
Atsauces
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 1.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 683.lpp.