Latgales dati
Dzimis 1884. gada 7. oktobrī Maskavā.
Zinātnieks, arheologs Rēzeknes apriņķi (1911-1917).
Rēzeknes skolu inspektors, 1917.gadā iecelts par Rēzeknes vīriešu ģimnāzijas direktoru, skola evakuēta.
Uzrakstījis darbus par Latgales senatni un arheoloģiju.
1917. gada jūlijā pēc viņa iniciatīvas notika Latgales krievu apspriede Rēzeknē.
Древности Летгалии : Вып. 1 - / П. Рыков, инспектор Режиц. муж. гимназии. - Режица : тип. Комиссара в Петрограде, 1917. - 25.
Археологические раскопки в Режицком и Люцинском уездах Витебской губернии. - 1917. - 48 с.
Miris 1942. gada 26. martā izsūtījumā.
Atsauces