Latgales dati

1810. gada 14. marts

1810. gada 2. martā pēc vecā stila
Krievijas cars Aleksandrs I apstiprina kara ministra Barklaja de Tolli iesniegto plānu "Par Krievijas rietumu robežu aizsardzību" /О защите западных пределов России/'. Tas bija stratēģiskais plāns cīņā ar Franciju, kurš paredzēja būvēt jaunus cietokšņus, tostarp arī pie Daugavpils (Dinaburga) vai Drujas. Par izdevīgāko tiek ieteikta Dinaburga, jo tur ir saglabājušies agrāko laiku nocietinājumi.
Vēlāk tiek uzdots inženieru pulkvedim Jegoram Hekelim izpētīt piemērotāko vietu cietokšņa celtniecībai.
Cietokšņa celtniecības plāns apstiprināts 1810. gada 20. augustā.
Cietoksnis oficiāli iesvētīts 1833. gada 2. jūnijā.

Atsauces
  • Čerpinska, A. “Daugavpils cietokšņa celtniecības sākuma periods (1810-1812).” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils: Saule, 2004. 95.lpp.
  • “Записка Военного Министра Барклая де-Толли, представленная Императору Александру I, о защите западных пределов России. Военно - Ученый Архив, отд. I, № 286, д. 104-115. В кн: Отечественная война 1812 года. Материалы Военно-Ученаго архива. Отдел I. Пер.” http://dcdc.lpi.du.lv/wp-content/uploads/2011/03/Barklajs-de-Tolli-1810-DCDC.pdf (15.01.2012).