Latgales dati

1957. gada 8. marts

Redaktore E.Krūmiņa. 1958.gada jūnijā tika apvienotas abas (ar KRASNOJE ZNAMJA) pilsētas avīzes un izdeva PADOMJU DAUGAVU. Redaktors J.Sīlis. Paredzēts izdot 5 reizes nedēļa.
1.numurā ievietots LPSR Augstākās Padomes deputāta, Daugavpils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Jāņa Pakalna raksts "Pilsētas uzplaukumam".