Latgales dati

1957. gada 8. marts

Redaktore E. Krūmiņa. Vietnieks J. Ruskulis. 1958. gada jūnijā tika apvienotas abas (ar KRASNOJE ZNAMJA) pilsētas avīzes un izdeva PADOMJU DAUGAVU. Redaktors J.Sīlis. Paredzēts izdot 5 reizes nedēļa.
1. numurā ievietots LPSR Augstākās Padomes deputāta, Daugavpils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Jāņa Pakalna raksts "Pilsētas uzplaukumam".
Turpat arī raksts par Kalupes kalēju Ādolfu Zavadski, kuram 4 dēli Antons, Pēteris, Jānis, Vitālijs.
Sludinājumos pasākumi kultūras un sporta iestādēs:
Krievu drāmas teātris Ļeņina 22
Kino "Daugava" Viestura 49
Kino "Daugava" filiāle, ādas fabrika "Boļševiks" telpās
Kino "Pobeda" Varšavas 26
Kultūras nams nr. 1. Ļeņina 22
Kultūras nams nr. 2. Vecpilsētā
Kultūras nams nr. 3. Mežciemā Priežu 5
Kultūras nams nr. 4. Stropi Dzintara 40.
Kultūras nams nr. 5, Grīva
Dzelzceļnieku kultūras nams
"Daugavas" sporta zāle
"Daugavas" stadions
Futbola laukums, Daugavpils II, pie cietokšņa?
Laikraksts iznāca līdz 1961. gada janvārim, kad pēc jaungada iznāca vienīgais numurs.
Redakcijas adrese K. Valdemāra 1. Iespiests tipografijā 5. augusta ielā 32.