Latgales dati

1921. gada 10. marts

Satversmes sapulces loceklis agronoms Pēteris Sauleskalns saņem Zemkopības ministrs Hugo Celmiņa un lauksaimniecības departamenta direktora agronoma Vasīlija Skubiņa rīkojumu organizēt un vadīt Latgales lauksaimniecības vidusskolu Malnavā - tagadējo MALNAVAS KOLEDŽU.
Skola (Latgales lauksaimniecības vidusskolas) svinīgi atklāta 1921. gada 10. oktobrī.
Skola izvietota Malnavas muižā, kas uzskatīta par savulaik otro lielāko muižu Latgalē ar kopplatību 36 000 desetīnas (39 240 ha), piederējusi grāfiem Plāteriem, bet ar laiku bieži mainījusi īpašniekus.

E8b72e8859ab1002ce628f3ee4d4ddb2430901d7
09dc9b22de522d6ff8af002058ff274f747aa89b
69e2f24bfbaab83d9b4bdc58c51f2811b800e69b