Latgales dati

2002. gada 28. jūnijs

Fonda mērķis - Daugavas augšteces floras, faunas, apkārtējās vides, kultūrainavas un vēsturisko pieminekļu izpēte. Fonda pilnvarotā persona Jānis Strods.

Atsauces