Latgales dati

2006. gada 14. oktobris

Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas ārkārtas 22.sinode nolemj:
- Dibināt Balvu iecirkni, kas apvieno šādas draudzes:
1) Balvu; 2) Kārsavas; 3) Ludzas; 4) Rēzeknes Sv.Trīsvienības; 5) Tilžas; 6) Varakļānu Sv. Krusta; 7) Viļakas; 8) Viļānu.
- Noteikt Daugavpils iecirkņa robežās šādas draudzes:
1) Bornes; 2) Daugavpils M. Lutera; 3) Ilūkstes; 4) Kalupes; 5) Krāslavas; 6) Lašu; 7) Sīķeles; 8) Subates.