Latgales dati

1932. gada 18. februāris

Ar 1932. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas Republikas valodu tika noteikta latviešu valoda.
Ja kādas minoritātes piederīgo skaits noteiktā pašvaldībā nebija mazāks par 50 %, noteikumi pieļāva pašvaldībām attiecībās ar šīs tautības piederīgajiem lietot arī vācu un krievu valodu. Šis noteikuma pants bija spēkā Jaunlatgales apriņķa krievu pagastos un Iršu pagastā Vidzemē, kur vairākums iedzīvotāju bija vācieši.
Valodu lietošanu Saeimā noteica Saeimas kārtības rullis, kurš atļāva deputātiem runāt no tribīnes arī vācu un krievu valodā. Šīs tiesības cittautiešu deputāti plaši izmantoja, kā to liecina Saeimas sēžu stenogrammas.

Atsauces
  • Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Rīga, 2000. 228. lpp.