Latgales dati

2024. gada 6. februāris

20.gs. 70. gados par kalupiešu saziedotajiem līdzekļiem uzcelts kapa piemineklis dažādās frontēs karā kritušajiem kalupiešiem. Minētas 20 personas. Sākotnēji klāt bija pievienotas 19 fotogrāfijas, līdz mūsdienām nav saglabājušās 3 fotogrāfijas. Dažiem ir zināma apbedījuma vieta citos Latvijas kapos, piemēram Madlienā, Blīdenē.
Pēc padomju laika informācijas gāja bojā 39 Sarkanajā armijā mobilizētie kalupieši. Nav precīzu ziņu par bojā gājušajiem pretējā frontes pusē.
Pieminekļa uzraksta 1. puse
Kudeiko Broņislavs, iespējams Kudeiko Broņislavs, arī Kudeiko Broņislavs
Kudeiko Boļeslavs
Kudeiko Antons
Kudeiko Jāzeps, iespējams Kudeiko Jāzeps
Kudeiko Staņislavs
Vingris Pēteris, iespējams Vingris Pēteris, kritis karā arī Kazimirs Vingris
Stūriškis Kazimirs (Stivriška?, Stūriška?) nav ziņu
Ruža Kazimirs
Baiks Kazimirs

Pieminekļa uzraksta 2. puse
Baltacis Antons, paskatīt dzimtas kokā iespējamo radniecību ar Staņislavs Baltacis
Eiduks Valdis, arī Voldemārs
Mukāns Francis
Lācis Francis
Vingris Jānis
Lazdāns Antons, iespējams Lazdāns Antons Leona dēls no Aizalksnes
Trontovskis Vitolds
Sējāns Pēteris
Cinītis Voldemārs
Lazdāns Pēteris, iespējams Lazdāns Pēteris Staņislava dēls no Kuklišķiem
Lazdāns Boļeslavs, iespējams Lazdāns Boleslavs Staņislava dēls no Kuklišķiem

Atsauces
Fe73d14c3928dcdc685c0031777ed8e6c612101d
C90704412886aa70ce4b18a66159490ea58728f8