Latgales dati

1917. gada 15. aprīlis

Lēmumu par pilsētu tiesību piešķiršanu vairākiem Kurzemes guberņas miestiem pieņēma Krievijas Pagaidu valdība. Šo soli noteica, pirmkārt, Krievijas valdības centieni pasvītrot ģuberņas piederību Krievijai, neskatoties uz šīs teritorijas vācu okupāciju. Otrkārt, Krievija centās pakāpeniski likvidēt nenoteikto pašvaldību vienību - miestu.
Ar šo lēmumu pilsētu statusu ieguva vairāki Kurzemes miesti - Dobele, Ilūkste, Kandava, Sabile, Saldus, Subate, Talsi, Valdemārpils (Sasmaka), Durbe, Sloka, Palanga (līdz 1921. gadam piederēja Latvijai), kā arī Grīva. Vienīgā uz to laiku vācu neokupēta pilsēta bija tieši Grīva.
Grīva 1953. gadā tika pievienota Daugavpilij.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Kas piešķīra 1917. gadā pilsētas tiesības?” Ilustrētā vēsture, 2018. janvāris, 11. lpp.