Latgales dati

1557. gada 1. aprīlis

Karalis Sigismunds Augusts izdeva "Valaku (voloku) nolikumu". Tas bija svarīgs saimniekošanas dokuments Žečpospolitā.
Valaka jeb voloka - nosacīta zemnieku nodokļa aprēķināšanas vienība un zemes platības mērs (kadastrāla mērvienība) Lietuvā un Polijā (arī Latgalē - 21,36 ha). Analogs Kurzemē un Vidzemē lietotajam arklam.
Latgalē XIX gs. 1 valaka bija 19 desetīnu liels zemes gabals, kuru apstrādāšanai tur nometināja 2-3 zemnieku ģimenes.

Atsauces
  • “Устава на волоки и дополняющие ее документы шестой книги Литовских публичных дел Метрики Литовской.” https://rep.vsu.by/handle/123456789/6197 (09.12.2023).