Latgales dati

1981. gada 16. aprīlis

Šī datuma preses ziņa.
"Turpina iznākt lielās skaņuplates no sērijas «Latvijas vēsturiskās ērģeles». [..] Drīzumā šo sēriju papildinās arī Dagdas un Kalupes baznīcu ērgeļu skaņuplate, kuru ierakstīja Oļģerts Clntiņš un dziedone 2ermēna Heine-Vāgnere".
Komponista Romualda Jermaka atmiņās sakarā ar Olģerta Cintiņa aiziešanu mūžībā 1992. gadā: "Vienu no sērijas «Latviešu vēsturiskās ērģeles» skaņuplatēm ierakstījām arī Kalupes baznīcā. Tur ir vecas, mazas ērģeles, grūti bija piemērot repertuāru. Gribējās kaut ko no latgaliešu dziesmām, bet nekas īsti nederēja. Oļģerts šķirsta manas «Latviešu tautas melodijas ērģelēm» un apstājas pie tautasdziesmas «Rotā saule, rotā bite». Es saku «Tā taču ir sarežģīta tur jābūt pedālim, bet Kalupes ērģelēm pedālklaviatūras nav». «Nekas, to autors piespēlēs» atbild mākslinieks Kas man cits atlika ? Tā mēs divatā to skaņdarbu ari ierakstījām".
Sakarā ar Kalupes ērģeļu izgatavošanu ir norādīts. ka [[..]] Vienas no savdabīgākajām Veisenborna ērģelēm ar tādiem retiem reģistriem kā Timpani, Zimbelstern (rotējoša zvaigzne ar zvaniņu šķindu ērģeļu fasādē) atrodas Kalupes baznīcā. šīm ērģelēm ir viens manuāls, 12 reģistru; tās būvētas 1889. gadā [[..]]".

Atsauces
9b6baa47d12654fc36aea1948bdd7a930f7fca18
72bdcbdaaad13f3b778fcc55bcc3e73482fbd230