Latgales dati

1929. gada 3. maijs

Notiek plašas diskusijas par Zīlānu pievienošanu pilsētai. Likums paredz Zīlānus atstāt Krustpils pagastā.
Pirms tam 1924. gadā Zīlānus pievienoja Krustpils pilsētai, bet 1929. gadā atdalīja.

Atsauces
  • Saeimas stenogrammas., 1929. 16. aprīlis.