Latgales dati

1989. gada 11. februāris

Daugavpilī 11.-12. februārī notiek Latgaliešu kultūras biedrību savienības (LKBS) zinātniska konference par latgaliešu valodas jautājumiem. Konferencē piedalījās 135 pārstāvji no latgaliešu biedrībām, kā arī ap 300 klausitāju. Tika pieņemtas 9 rezolūcijas:

- REZOLŪCIJA PAR LATGALIESU LITERĀRĀS RAKSTU VALODAS UN LITERATORAS VESTURES, KĀ ARI LATGALES KULTŪRAS VĒSTURES MACIŠANU
- REZOLUCUA PAR LATGALES IZLOKŠŅU PIEDERĪBU LATVIEŠU VALODA!
- REZOLOCIJA PAB LATVIEŠU LITERĀRÄS VALODAS MÄCISANU LATGALĒ
- REZOLOCIJA PAR VIETĒJIEM LAIKRAKSTIEM LATGALE
- REZOLŪCIJA PAR VALERIJAS SEILES PIEMIŅAS SAGLABĀSANU
- REZOLOCIJA PAR VIETVĀRDIEM LATGALĒ.
Konferences laikā virs Daugavpils Pedagoģskā institūta ēkas tika uzvilkts sarkanbalsarkanais karogs.

Atsauces