Latgales dati

2023. gada 19. aprīlis

19. aprīlī Varšavas Teoloģijas Akadēmijā pr. Dmitrijs Artjomovs MIC prezentēja doktora disertāciju „Mariāņu kongregācijas harizmas īstenošana kalpošanā Latvijas katoļu Baznīcai. Teoloģiski vēsturisks pētījums, balstīts uz kongregācijas arhīvu avotiem”. Disertācijā tiek analizēti vēstures avoti, kas skar mariāņu kongregācijas darbību Latvijā laika posmā no 1924. gada līdz mūsdienām ar mērķi parādīt kādā veidā kongregācijas locekļi realizēja savu klostera dzīves aicinājumu Latvijas vietējās Baznīcas kontekstā.
Pr. Dmitrijs Artjomovs studēja Rīgas Garīgajā Seminārā, bet studiju laikā iestājās mariāņu kongregācijā un maģistra studijas ir beidzis Ļubļinas Katoļu Universitātē (Polijā), pēc dažu gadu pastorālā kalpojuma turpināja studijas Pontifikālā Saleziāņu Universitātē Romā (Itālijā), kur saņēma licenciāta grādu teoloģijā. Studēja arī Daugavpils Universitātes vēstures fakultātē un Varšavas Teoloģijas Akadēmijā, kur ieguva minēto doktora grādu teoloģijā.