Latgales dati

2023. gada 25. marts

Upmalas pagasta Vanagu bibliotēkā 25. martā notika novadnieka Antona Praņevska grāmatas “Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs” prezentācija.
Sestdienas pēcpusdiena sākās ar atceres brīdi Vanagu kapos un svecīšu aizdegšanu pie Antona Praņevska atdusas vietas. Turpinājums norisinājās IAC Vanagi” telpās. Praņevsku dzimta dalījās atmiņās, stāstos un emocijās par grāmatā lasīto.
Antons (18 g.) ar māsu Annu (14 g) un tēti tika izvesti un Sibīrijā pavadīja no 1949. gada līdz 1956. gadam. 6 biezās kladēs un dienasgrāmatā līdz pat mūža beigām 2016. gada 3.martam Antons (85 g.) pierakstīja savas atmiņas un pārdzīvoto.
No 1949. gada deportēto saraksta:
Praņevskis Donats Jāņa d., dz. 1888, Divkle; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Piškinotroickas raj., atbrīv. 04.11.55. Lieta Nr. 2813.
Praņevskis Antons Donāta d., dz. 1932, Divkle; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Piškinotroickas raj., atbrīv. 04.11.55. Lieta Nr. 2813.
Praņevska Anna Donāta m., dz. 1934, Divkle; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Piškinotroickas raj., atbrīv. 04.11.55. Lieta Nr. 2813.
Divkle (Diukle) - ciems mūsdienu Upmalas pagastā.

D81b6b37511c804afc909d68e4c5dc03c52888ff