Latgales dati

1915. gada 6. augusts

Ar šo datumu datēts pirmai zīmējum krievu virsnieka V. Medvedeva 1915. gada zīmējumu albumā. Tajā ir 22 lapas (izmērs 230 mm x 145 mm), no tām -
19 ir krāsaini akvareļi, 1 vienkrāsains akvarelis, 2 melnbalti zīmējumi ar
tušu un zīmuli. Katra lapā autors norādījis zīmējuma tapšanas laiku, sniedzis
īsas anotācijas par attēlotajiem skatiem. Zīmējumi sarindoti ar dažiem izņēmumiem hronoloÏiskā secībā un atspogulo notikumus no 1915. gada 24. jūlija (6. augusta)1
līdz 1915. gada 29. oktobrim (11. novembrim).
Ģeogrāfiski skati aptver mūsdienu Latvijas teritorijas Vidzemi, Zemgali, Sēliju, kā arī Lietuvu, Baltkrieviju (4 zīmējumi). Albuma 6 zīmējumos attēloti Daugavpils
apkārtnes skati no Daugavas kreisā krasta, 20 - 30 km no Daugavpils dienvidrietumu un dienvidu virzienā.
Albuma 3. zīmējumā V. Medvedevs ir minējis vairāku savu cīņu biedru
uzvārdus un norādījis, ka 1915. gada 27. jūlijā (9. augustā) Mūrmuiža (mūsdienu Lietuvas pierobežā, Vecumnieku novada Kurmenes pagastā) nakts atpūtā kopā ar viņu bijis arī barons Nettelhorsts, kā arī A.N. Seļihovs, P.N. Kobiļins,
V.A. Čebotarevs, G.A. Kuzņecovs
Кобылин Петр Николаевич 23.04.1879 - ?, штабс-капитан,
Неттельгорст Владимир штабс-капитан
Чеботарев Владимир Анатольевич, канонир