Latgales dati

1938. gada 6. oktobris

Šī datuma preses ziņa.
C. s. .Turība" no vietējās ev.-lut. draudzes ieguva zemes gabalu, kur uzsāka jauna veikala būvi. Izraudzītā vieta atrodas Abrenes - Balvu - Linavas ceļu krustojumā.
Jaunā ķieģeju 2 stāvu celtne, kuras būvdarbi izmaksājuši vairāk kā 120 000 ls.
Turības" nodaļa Viļakā atklāta 1938. gada 30. septembrī. Tās vadītājs K.Lielmanis.
Uz atklāšanas svinībām bija ieradies .Turības" dir.-rīkotājs J. Blumbergs, tirdzniecības nozares vadītājs Vilciņš, būv niecības nozares vaditājs inž. Dreimanis un padomes priekšsēdētājs Valters. leradušies bija ari vietējās un apkārtnes sabiedrības pārstāvji: Abrenes apriņķa vec. A. Kimerals, Viļakas garnizona pr-ks plkv. ltn. Zīverts, Viļakas pag. vecākais Reinholds, virsmežzinis Jozuus v. c. Atklāšanas runu teica dir.-rīkotājs J. Blumbergs, pēc kam sekoja telpu apskate un viesu iepazīšanās ar veikala telpām.

Atsauces
F5280f32fdcc016b92d3c97b97ad676e6ae358bb
E71876243751912eff4c5439bb05dba26574e191
78af8480442f19645475f6e94738c1c74e51381b