Latgales dati

1920. gada 12. oktobris

Poļu armija ģenerāļa L Žeļigovska vadībā iebruka Viļņas apgabalā un izveidoja Viduslietuvas republiku (1920-1922). Latvijas Ārlietu ministrija zinoja par poļu un krievu muižnieku izveidoto tā saucamo Latgales pulku un tā aizdomīgajām aktivitātēm Svenčones rajonā. Mūsdienu pētnieki (Ē,Jēkabsons) uzskata, ka patiesībā tāda pulka nebija. Tā bija tikai daļas Latgales muižnieku nelabvēlīgā attieksme.
Savukārt, Latgales politiķi (J.Pabērzs) ta laika preses publikācijās aicināja būt modriem, jo poļi gribot glābt savas muižas.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Latvijas tēma Polijas starpkaru perioda izdevumos: Latgales poļu muižniwecības viedoklis. The topic of Latvia in Polish interwar period publications: The opinion pog the Latgale Polish landed gentry.” Grām.: Latvijai ārpus Latvijas. Books for Latvia outside Latvia. Rīga: LNB, 2021. 302. - 325. lpp.