Latgales dati

1953. gada 24. oktobris

Preses ziņa "24. un 25. oktobrī Daugavpilī notika Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālās kultūras institūta Daugavpils pedagoģiskā instituta zinātniskā sesija. Tās dalībnieki noklausījās referātus: «Buržuazivskie nacionālisti Latvijas vēstures viltotāji», «Kā Latvijas Komunistiskā pantija izmantoja parlamentārās cīņas formas laik posmā no 1924.-1928. gadam», «No Latvijas strādnieku šķiras cīņas vēstures Komunistiskās partijas vadībā par fašistiskās diktatūras gāšanu (1934.-1940. gads)».
Ar lielu interesi sesijas dalībnieki noklausījās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa J.Krastiņa referātu «Amerikāņu un angļu intervencija Latvijā 1918.-1920. gadā»