Latgales dati

1914. gada 22. augusts

1914. gada 9. augusta pēc vecā stila.
Pēc Panevēžas krišanas tika izsludināta Daugavpils un tās apriņka evakuācija. Ta norisinājās lielā steigā. No Daugavpils un tās apriņķa izveda pavisam 60 rūpnīcu un darbnīcu iekārtas. Līdz 1915. g. 2. (15.) septembrim uz lekškrieviju no Daugavpils izbrauca 5069 strādnieki ar ģimenēm." Nācās evakuēties arī ierēdņu un militārpersonu ģimeņu locekļiem. īsā laikā pilsētas iedzīvotāju skaits no 120/— 125 tūkst, saruka līdz aptuveni 12 tūkst., t. i., desmit reizes, pēc citām ziņām — pat vēl vairāk.
Kad gada nogalē frontes stāvoklis šai rajonā stabilizējās, daļa daugavpiliešu atgriezās.
"Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2005": "Divtūkstoš vagonos izveda Latgales lielākā rūpniecības centra - Daugavpils - 75 uzņēmumus."

Atsauces
  • Bērziņš, V. Latvijas Pirmā pasaules kara laikā. Rīga: Zinātne, 1987. 98. lpp.
  • Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Jumava, 2005. 46. lpp.