Latgales dati

2022. gada 4. maijs

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 4. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:
Iecelt par Atzinības krusta komandieri:
ģimenes ārsti, Balvu pilsētas “Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakses” vadītāju, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku
Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:
mūziķi, pedagogu, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktoru Aivaru Broku,
Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļas ārsti, pneimonoloģi, alergoloģi, kardioloģi Sarmīti Pužuli

Atsauces