Latgales dati

1931. gada 26. aprīlis

1931. gada 26. aprīlī nodibinājās 43. Aiviekstes mazpulks — pirmais Latgalē. Tam sekoja 44. Aulejas — Ausma mazpulks. Tad 10. maijā darbu uzsāka 60. Krustpils mazpuks. Gadu vēlāk jau sāka strādāt 86. Purvmalas, 104. Dagdas, 124. Mērdzenes, 146. Ciblas, 233. Barkavas mazpulks.

Atsauces
  • EGLĪTIS, A. “Kā viņi iesāka un ko tie tagad dara.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 1. septembris.