Latgales dati

1920. gada 14. februāris

Šajā datumā tapis Latvijas armijas sanitārā priekšnieka palīga Arnolda Brambata ziņojums par stāvokli Latgalē pēc atbrīvošanas.
Alberta Brambata ziņojums atspoguļo sarežģīto sanitāro situāciju, kādā atradās Latgales iedzīvotāji un iestādes, apstākļus, kādos bija jāsāk darbs Latvijas varas iestādēm Latgalē. Dokuments liecina par kara un vietējo Latgales ārstu, arī zemākā medicīnas personāla darba apstākļiem tūlīt pēc apgabala ieņemšanas.

Atsauces
  • Ēriks Jēkabsons. “STĀVOKLIS LATGALĒ 1920. GADA FEBRUĀRĪ: KARA SANITĀRĀS PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA VIETNIEKA ALBERTA BRAMBATA ZIŅOJUMS.” http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/138-153.pdf (16.05.2022).
  • “Stāvoklis Latgalē 1920. gada februārī: Amerikas Sarkanā Krusta ierēdņa D. Hotona redzējums.” Vēsture. Latvijas Universitātes žurnāls., 2016. Nr. 2., 163–190. lpp.