Latgales dati

1897. gada 28. aprīlis

Dora Pliekšāne un Pēteris Stučka salaulāti 1897. gada 28. aprīlī (v. st.) Daugavpils (Dvinskas) luterāņu baznīcā. (Attiecīgā metriskā grāmata glabājas LPSR Civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroja arhīvā.) Šo faktu paskaidro un apstiprina arī Raiņa piebildums

Raiņa gadagrāmata 1976 (1976)