Latgales dati

1919. gada 13. maijs

1919. gada 13. maijā Kalupes pagasta izpildkomitejas parakstīja protokolu nr. 43, kuru 1968. gadā pārpublicēja žurnāls "Padomju Latvijas komunists" (krievu val). 1969. gadā laikraksta Ŗīgas Balss' korespondents apmeklēja Kalupi, lai satiktu protokolā minētās personas.
Protokolā fiksētie pasākumi:
1. Bagāto zemnieku zirgu rekvizīcija par labu trūcīgajiem zemniekiem.
2. Viena puda labības sēklas piešķirsana trūcīgajiem zemniekiem pavasara sējai
3. 20 mārciņu labības piesķiršana Vērdiņu ciema pilsones Agafjas Ivanovas 7 cilveku gimenei.
Protokolu parakstijusi Paberžs (Pabērzs?), Suhodincevs.
Korespondents A. Ivanovu un viņas piederīgos nesatiku, jo vini bija izbraukājuši. Kalupē dzīvoja protokola parakstītājs Kondaratiju Suhodincevs, bijušas Petrogradas strādnieks, cara armijas kareivis, kas pēc 1917.gada atgriezās dzimtajā pagastā.

Atsauces
  • Симончик, Л. “Выделить 20 фунтов ржи..” Rīgas Balss. 1969. 8. janvāris.