Latgales dati

1924. gada 24. februāris

Pieņemta Iekšlietu minsitrijas Pašvaldību departamenta rezolūcija par Krustpils adminstratīvajām robežām:
„Sākot robežu austrumos no Daugavas vidus pret robežu starp jaunsaimniecību [..] tā iet pa Daugavas vidu uz leju garām saliņai [..] ieslēdzot pēdējo pilsētas robežās, līdz saliņas lejas galam un tad pagriežas taisni uz [..] robežu un iet pa to un pa dārzsaimniecības [''] robežu, ieslēdzot abus pēdējos pilsētas robežās, gar Krustpils muižas centra robežu līdz ceļam uz Lauciņu mājām un tad pa šī ceļa labo pusi, no Krustpils skaitot, pāri Rīgas-Rēzeknes dzelzsceļa linijai. No šejienes robeža iet gar minētā dzelzsceļa teritorijas kreiso pusi, no Rīgas skaitot, līdz Zīlānu miesta robežai un tad pa šī miesta robežu, ieslēdzot visu miestu pilsētas robežās, līdz Rēzeknes - Krustpils lielceļam, bet tad pa šī lielceļa labo pusi, no Rēzeknes skaitot, līdz ceļam no Pēternieku sādžas uz jaunsaimniecību [..], bet tālāk pa šī ceļa kreiso pusi, no Pēterniekiem skaitot, taisnā līnijā uz robežas izejas punktu."
1929. gadā Zīlāni atdalīti no Krustpils pilsētas.

Atsauces
  • “Valdības rīkojumi un pavēles.” Valdības Vēstnesis. 1924. 3. marts.